Simonyan Engineering Armenisch

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

  • Աղբի արդյունաբերություն
  • Գյուղատնտեսություն
  • Սննդի արդյունաբերություն
  • Բժշկություն
  • Սինթետիկ նյութերի արտադրություն
  • Այլ ոլորտներ

Մենք առաջարկում ենք ամբողջական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ աղբերի տեսակավորման և վերամշակման համար տարբեր ոլորտներից, ինչպիսիք են օրինակ արդյունաբերությունը, տնային տնտեսությունը, գործնական և ծառայությունների ոլորտը, հասարակական սեկտորը (փողոցները, հաստատությունները) և այլն։

Մենք առաջարկում ենք ամբողջական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ «գյուղատնտեսության» բոլոր ոլորտների համար, ընդ որում մենք նախագծում ենք մեքենաները, առանձին սարքավորումները և հոսքագծերը մեր գնորդների պահանջներին համապատասխան և առաքում ենք մեր գերմանական առաջատար արտադրողների հետ միասին։

Մենք առաջարկում ենք ամբողջական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ «սննդի արդյունաբերության» բոլոր ոլորտների համար, ընդ որում մենք նախագծում ենք մեքենաները, առանձին սարքավորումները և հոսքագծերը մեր գնորդների պահանջներին համապատասխան և առաքում ենք մեր գերմանական առաջատար արտադրողների հետ միասին։

Մենք առաջարկում ենք ամբողջական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ «բժշկության» բոլոր ոլորտների համար, ընդ որում մենք առաջարկում ենք մեր գնորդներին նորագույն բժշկական տեխնոլոգիաներ, առանձին մեքենաներ և արտադրական սարքավորումներ բժշկական սարքերի և սարքավորումների ճշգրիտ արտադրությունների համար և առաքում ենք մեր գերմանական առաջատար արտադրողների հետ միասին։

«Սինթետիկ նյութերի արտադրության» ոլորտում մենք առաջարկում ենք ամբողջական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ։ Այս ոլորտի համար մենք ունենք արտադրող գործընկերներ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Շվեյցարիայում։ Ավելի մանրամասն տեղեկություններ այդ ոլորտի մասին Դուք կարող եք գտնել այս ինտերնետային կայքում՝ www.simonyan-company.com

Մենք առաջարկում ենք ամբողջական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ «Սինթետիկ նյութերի արտադրության» բոլոր ոլորտների համար, ընդ որում մենք առաջարկում ենք գնորդների պահանջներին համապատասխան արտադրամասեր, առանձին մեքենաներ և ամբողջական արտադրական սարքավորումներ տարբեր սինթետիկ նյութերով պատրաստված ապրանքների արտադրության համար և առաքում ենք մեր գերմանական առաջատար արտադրողների հետ միասին։

Մեր գործընկերների հետ միասին մենք առաջարկում ենք ամբողջական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ, մեքենաներ, սարքավորումներ և հոսքագծեր «ճանապարհաշինարարության», «նավթի և գազի արդյունաբերության», «նորարար էներգիայի» և «ծանր արդյունաբերության» ոլորտների համար։ Մենք կարող ենք Ձեզ տրամադրել ավելի մանրամասն տեղեկություններ, եթե ստանանք կոնկրետ հարցումներ։