Simonyan Engineering Armenisch

Նախադրյալներ ներդրողների համար

Նախադրյալներ ներդրողների համար

Ծառայություններ ներդրողների համար Եվրասիական տնտեսական միության շուկաներում, Իրանում, Իրաքում և Գերմանիայում (ԵՄ) / խորհրդատվություն

www.simonyan-company.com
www.simonyan-handelsvertretungen.de
www.simonyan-unternehmensberatung.de
www.simonyan-group.com
www.simonyan-immobilien.de
www.simonyan-personalvermittlung.de
www.simonyan-uebersetzungen.de

Ձևից ու ծավալից, ինչպես նաև ծրագրավորված ներդրման նպատակադրումից կախված հետևյալ կետերը պետք է ներդրում կատարելուց առաջ գնահատվեն և հաշվի առնվեն՝
• ոլորտ / սեգմենտ
• Գործարքի անվանումը
• Ձեռնարկության մասին տվյալներ
• Իրավական ձևը
• ձեռնարկության կանոնադրական ֆոնդի տոկոսային տվյալները և պետական մասնակցության մասնաբաժնի վերաբերյալ պայմաններն ու նշանակությունը
• ծրագրված տարեկան արտադրության ծավալը USD-ով
• Ձեռնարկության տնօրենը
• Ծրագրի ճշգրիտ նպատակադրումը
• Առկա ծրագրի կարգավիճակը արդեն իսկ կատարված նախնական աշխատանքների վերաբերյալ
• Ապրանքի անվանումը հնարավոր առաքման վերաբերյալ
• Հիմնական սպառման շուկաները
• Ծրագրի ընդհանուր ներդրումների ծավալը USD-ով
• Ներդրումների պահանջարկը ծավալը USD-ով
• Ներդրողի մասնակցության ձևը
• Տվյալներ ներդրողի համար
• Ներդրումների կիրառման ուղղությունները
• Ծրագրի իրականացման ժամկետը
• Ներդրումների էֆեկտիվությունը, ներդրումի ժամանակահատվածը
• Գրասենյակ ծրագրի իրականացման համար
• Գործնական ծրագրի կյանքի կոչելը
• Նախապատրաստած ծրագիր (կապեր)

Մենք տեսնում ենք դա որպես մեր ձեռնարկատիրական գործունեության առանցքային փիլիսոփայություն ուղեկցել Ձեզ Եվրասիական տնտեսական միության շուկաներում, Իրանում, Իրաքում և Գերմանիայում (ԵՄ) նաև Ձեր իսկ առկա կապերով և աջակցել տվյալ երկրում մեր մասնագիտական խորհրդատվական գործունեությամբ՝ շահավետ գործարքներ ունենալու նպատակով։ Նշված շուկաներում ծրագրերի ծախսերին վերաբերվող պլանավորված ներդրումների հարցերը մենք կքննարկենք Ձեզ հետ մանրամասն ձևով՝ հիմք ընդունելով առկա բոլոր նպատակային և հաստատված տեղեկությունները։