Simonyan Engineering Armenisch

Ուսուցում

Ուսուցում

Մոնտաժված արտադրական հոսքագծերի շահագործումից հետո աշխատողները, տեխնիկները և ինժեներները մասնակցում են դասընթացների և սովորում են սպասարկել մոնտաժված տեխնիկան։ Մենք աջակցում ենք ուսուցման դասընթացներին համապատասխան լեզուներով և մանրամասն բացատրում ենք տեխնոլոգիաները / Know-how և հետագա տեխնիկական քայլերը։