Simonyan Engineering Armenisch

Ծրագրերի ֆինանսավորում

Ծրագրերի ֆինանսավորում

 
Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները՝
1) Խորհրդատվություն ձեռնարկություն հիմնադրելու վերաբերյալ
2) Խորհրդատվություն գործարքների ընդլայնման վերաբերյալ
3) Խորհրդատվություն կազմակերպության վերաբերյալ
4) Խորհրդատվություն ղեկավարման վերաբերյալ
5) Խորհրդատվություն ներդրումային միջոցների վերաբերյալ
6) Ծրագրերի ֆինանսավորում
7) Տակտիկական խորհրդատվություն
8) Արտադրա-տնտեսական խորհրդատվություն
 
Որպեսզի հնարավոր լինի ֆինանսավորել մի ծրագիր, գնորդը պետք է ներկայացնի ֆինանսական կայունություն ունեցող փաստաթղթեր, մասնագիտական պրոֆեսիոնալ գործնական ծրագիր (բիզնես պլան) և չգտնվի սնանկության մեջ։ Մենք իրականացնում են խորհրդատվություն և աջակցում ենք մեր գնորդներին նման կարևոր գործերում։
Ծրագրերի ֆինանսավորումները ամենից առաջ փոխհատուցվում  են  այն ժամանակ, եթե խոսքը գնում է մեծ ներդրումային գումարների մասին։ Ֆինանսական ներդրումները օգտագործվում են հիմնականում մեքենասարքավորումներ արտադրողի մեծ ծրագրերի կամ ենթակառուցվածքների ներդրումների դեպքում։ Նման ֆինանսական միջոցներ տրամադրվում են բանկերի և այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից այն ժամանակ միայն, եթե ծրագրերի տնտեսական շահավետությունն ապահովվում է։ Այդ պատճառով է անհրաժեշտ է միշտ ստուգել առանձնահատուկ ֆինանսավորման ձևերի հնարավորություններն ու ռիսկերը, և ընդունել համապատասխան որոշումներ: