Simonyan Engineering Armenisch

Իրացման կազմակերպում

Իրացման կազմակերպում

Իրացման կազմակերպման միջոցով մենք նախապատրաստում ենք մեր իրացման ուղիներով ապրանքի վաճառքը արտադրողից դեպի վերջնական սպառողը։ Մենք համագործակցում ենք բոլոր մասնակիցների և կողմերի հետ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր բոլոր գործընկերները գոհ լինեն մեր կողմից իրականացված աշխատանքով։