Simonyan Engineering Armenisch

Ձեռնարկության խորհրդատվություն

 • Խորհրդատվություն գնորդների համար
 • Խորհրդատվություն ծրագրերի համար
 • Ծրագրերի սպասարկում
 • Ծրագրերի ֆինանսավորում

Խորհրդատվություն գնորդների համար

Մենք համագործակցում ենք մեր գնորդների հետ տնտեսության տարբեր ոլորտներից, ինչպես օրինակ՝

 • Հումքի արդյունաբերություն
 • Աղբի արդյունաբերություն
 • Գյուղատնտեսություն
 • Սննդի արդյունաբերություն
 • Պլաստիկ նյութերի արդյունաբերություն
 • Սինթետիկ նյութի արդյունաբերություն
 • Ծանր արդյունաբերություն
 • Ճանապարհաշինարարություն
 • Մեքենաշինության արդյունաբերություն
 • Բժշկության արդյունաբերություն
 • Քիմիական արդյունաբերություն
 • Նավթի և գազի արդյունաբերություն
 • Ընդհանուր վերամշակման արդյունաբերություն

Մենք առաջարկում ենք առևտրային ներկայացուցչության բնագավառում հետևյալ ծառայությունները՝

 • Գերմանական, եվրոպական և ռուսական գնորդների ներգրավում
 • Շուկայական վերլուծություն – ռուսական, գերմանական և պարսկական շուկաների յուրացում
 • Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների համար – www.simonyan-unternehmensberatung.de
 • Ռիսկի նվազեցում և տիրապետում  (ոիսկի կառավարում)
 • Տեխնիկական թարգմանություններ – www.simonyan-uebersetzungen.de
 • Ձեր ապրանքների նախապատրաստում ռուսական, գերմանական և պարսկական շուկաների համար
 • Արտասահմանյան տարբեր ցուցահանդեսներին մասնակցություն
 • Հետագա աջակցություն եկամտի մեծացման դեպքում արտադրողների համար – www.simonyan-immobilien.de
 • Կառուցվածքի ստեղծում և վաճառք տվյալ շուկաներում
 • Արտասահմանյան տարբեր տեխնիկական ծրագրերի խորհրդատվություն վաճառքի համար – www.simonyan-company.com
 • Երկկողմանի շահավետ հիմքերի վրա համատեղ ձեռնարկությունների հիմնում

Խորհրդատվություն ծրագրերի համար

Ծրագրերի խորհրդատվության համար գնորդը պետք է սկզբնական փուլում պատասխանի հետևյալ հարցերին՝

ա) ի՞նչ է մտադրված գնորդը արտադրել և ինչ քանակության։

բ) ի՞նչ հզորության պետք է լինի արտադրողականությունը։

գ) Տեղեկություններ արտադրվող ապրանքների վերաբերյալ

դ) տեխնիկական հնարավորություններ գնորդի ծրագրի համար, ինչպես օրինակ շենքեր, էլեկտրաէներգիա, ջուր և այլն։

ե) ցանկության դեպքում տեղեկություններ տեղական ենթակառուցվածքի վերաբերյալ (տրանսպորտային հաղորդակցություններ, շուկային յուրահատուկ հնարավորություններ և այլն) գնորդի ապրանքների սպառման կազմակերպման համար։

Ծրագրերի սպասարկում

Մենք ուղեկցում և սպասարկում ենք գործնական ծրագրերը մեր գնորդների հետ միասին և անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր գնորդները կարողանան իրականացնել էֆեկտիվ և շահավետ գործարքներ և գոհ լինեն մեր աշխատանքից։ Ծրագրերի սպասարկումն իրականացվում է հիմնականում մեր կողմից նշված երկրներում։

Ծրագրերի ֆինանսավորում

Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները՝
 
1) Խորհրդատվություն ձեռնարկություն հիմնադրելու վերաբերյալ
2) Խորհրդատվություն գործարքների ընդլայնման վերաբերյալ
3) Խորհրդատվություն կազմակերպության վերաբերյալ
4) Խորհրդատվություն ղեկավարման վերաբերյալ
5) Խորհրդատվություն ներդրումային միջոցների վերաբերյալ
6) Ծրագրերի ֆինանսավորում
7) Տակտիկական խորհրդատվություն
8) Արտադրա-տնտեսական խորհրդատվություն
 
Որպեսզի հնարավոր լինի ֆինանսավորել մի ծրագիր, գնորդը պետք է ներկայացնի ֆինանսական կայունություն ունեցող փաստաթղթեր, մասնագիտական պրոֆեսիոնալ գործնական ծրագիր (բիզնես պլան) և չգտնվի սնանկության մեջ։ Մենք իրականացնում են խորհրդատվություն և աջակցում ենք մեր գնորդներին նման կարևոր գործերում։
 
Ծրագրերի ֆինանսավորումները ամենից առաջ փոխհատուցվում  են  այն ժամանակ, եթե խոսքը գնում է մեծ ներդրումային գումարների մասին։ Ֆինանսական ներդրումները օգտագործվում են հիմնականում մեքենասարքավորումներ արտադրողի մեծ ծրագրերի կամ ենթակառուցվածքների ներդրումների դեպքում։ Նման ֆինանսական միջոցներ տրամադրվում են բանկերի և այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից այն ժամանակ միայն, եթե ծրագրերի տնտեսական շահավետությունն ապահովվում է։ Այդ պատճառով է անհրաժեշտ է միշտ ստուգել առանձնահատուկ ֆինանսավորման ձևերի հնարավորություններն ու ռիսկերը, և ընդունել համապատասխան որոշումներ։