Simonyan Engineering Armenisch

Խորհրդատվություն ծրագրերի համար

Խորհրդատվություն ծրագրերի համար

Ծրագրերի խորհրդատվության համար գնորդը պետք է սկզբնական փուլում պատասխանի հետևյալ հարցերին՝

ա) ի՞նչ է մտադրված գնորդը արտադրել և ինչ քանակության։

բ) ի՞նչ հզորության պետք է լինի արտադրողականությունը։

գ) Տեղեկություններ արտադրվող ապրանքների վերաբերյալ

դ) տեխնիկական հնարավորություններ գնորդի ծրագրի համար, ինչպես օրինակ շենքեր, էլեկտրաէներգիա, ջուր և այլն։

ե) ցանկության դեպքում տեղեկություններ տեղական ենթակառուցվածքի վերաբերյալ (տրանսպորտային հաղորդակցություններ, շուկային յուրահատուկ հնարավորություններ և այլն) գնորդի ապրանքների սպառման կազմակերպման համար։