Simonyan Engineering Armenisch

Խորհրդատվություն գնորդների համար

Խորհրդատվություն գնորդների համար

Մենք համագործակցում ենք մեր գնորդների հետ տնտեսության տարբեր ոլորտներից, ինչպես օրինակ՝
• Հումքի արդյունաբերություն
• Աղբի արդյունաբերություն
• Գյուղատնտեսություն
• Սննդի արդյունաբերություն
• Պլաստիկ նյութերի արդյունաբերություն
• Սինթետիկ նյութի արդյունաբերություն
• Ծանր արդյունաբերություն
• Ճանապարհաշինարարություն
• Մեքենաշինության արդյունաբերություն
• Բժշկության արդյունաբերություն
• Քիմիական արդյունաբերություն
• Նավթի և գազի արդյունաբերություն
• Ընդհանուր վերամշակման արդյունաբերություն

Մենք առաջարկում ենք առևտրային ներկայացուցչության բնագավառում հետևյալ ծառայությունները՝

 • Գերմանական, եվրոպական և ռուսական գնորդների ներգրավում
 • Շուկայական վերլուծություն – ռուսական, գերմանական և պարսկական շուկաների յուրացում
 • Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների համար – www.simonyan-unternehmensberatung.de
 • Ռիսկի նվազեցում և տիրապետում  (ոիսկի կառավարում)
 • Տեխնիկական թարգմանություններ – www.simonyan-uebersetzungen.de
 • Ձեր ապրանքների նախապատրաստում ռուսական, գերմանական և պարսկական շուկաների համար
 • Արտասահմանյան տարբեր ցուցահանդեսներին մասնակցություն
 • Հետագա աջակցություն եկամտի մեծացման դեպքում արտադրողների համար – www.simonyan-immobilien.de
 • Կառուցվածքի ստեղծում և վաճառք տվյալ շուկաներում
 • Արտասահմանյան տարբեր տեխնիկական ծրագրերի խորհրդատվություն վաճառքի համար – www.simonyan-company.com
 • Երկկողմանի շահավետ հիմքերի վրա համատեղ ձեռնարկությունների հիմնում