Simonyan Engineering Armenisch

Գնորդների ներգրավում

Գնորդների ներգրավում

Կախված գնորդի համար ցանկալի ոլորտներից մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում պոտենցիալ գնորդներ ձեռք բերելու նպատակով։ Գնորդների ներգրավումը շատ կարևոր սկզբնական քայլ է հաջող գործնական զարգացումների համար։