Simonyan Engineering Armenisch

ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

  • Գնորդների ներգրավում
  • Առևտրային ցանց
  • Իրացման կազմակերպում

Գնորդների ներգրավում

Կախված գնորդի համար ցանկալի ոլորտներից մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում պոտենցիալ գնորդներ ձեռք բերելու նպատակով։ Գնորդների ներգրավումը շատ կարևոր սկզբնական քայլ է հաջող գործնական զարգացումների համար։

 Առևտրային ցանց

Նշված երկրներում մենք ունենք գործընկերներ, որոնց հետ համագործակցում ենք։ Յուրաքանչյուր երկիր, հանձինս յուրաքանչյուր շուկա ունի իր սեփական կառուցվածքը և մոտեցման յուրահատուկ ձևերը։ Մեր երկարամյա կապերի միջոցով մենք առաջարկել մեր գնորդներին հետաքրքիր հնարավորություններ։

Կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների և մարդկանց շփումը մեծացնում է ընկալունակությունն ու որոշելու հնարավորությունը, միջնորդում է գիտելիքներ և միացնում է մարդկանց, որոնք օգնում և աջակցում են միմյանց։ Առևտրային կապը միաժամանակ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի գործնական ծրագիրն ապահովվի երկարաժամկետ տեսանկյունից։

Իրացման կազմակերպում

Իրացման կազմակերպման միջոցով մենք նախապատրաստում ենք մեր իրացման ուղիներով ապրանքի վաճառքը արտադրողից դեպի վերջնական սպառողը։ Մենք համագործակցում ենք բոլոր մասնակիցների և կողմերի հետ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր բոլոր գործընկերները գոհ լինեն մեր կողմից իրականացված աշխատանքով։