Simonyan Engineering Armenisch

ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ

  • Ծրագրերի նախագծում
  • Տեխնիկական ծրագրերի իրականացում
  • Տրանսպորտ
  • Մոնտաժում
  • Ուսուցում

Ծրագրերի նախագծում

Մենք նախապատրաստում ենք ծրագրերի նախագծումը մեր գնորդների համար, երբ որ մենք պարզաբանել ենք բոլոր տեխնիկական և առևտրային հարցերը։ Ամեն մի ծրագրերի նախագծում յուրահատուկ է և պետք է ճշգրիտ սկզբունքով պլանավորվի և նախագծվի։ Մենք սերտ համագործակցում ենք այս փուլում մեր գերմանական արտադրողների հետ։

Տեխնիկական ծրագրերի իրականացում

Տեխնիկական ծրագրերի իրականացումը իրենից ներկայացնում է կոնկրետ և ճշգրիտ ծրագրի ընթացքի իրականացում։ Շատ կարևոր է, որ տեխնիկական ծրագրերի իրականացումը իրականացվի ճիշտ և մանրամասն սկզբունքով։

Տրանսպորտ

Մենք համագործակցում ենք տարբեր գերմանական տրանսպորտային միջնորդական ձեռնարկությունների հետ և հնարավորություն ունենք մատչելի գներով, արագ և համապատասխան առաջարկել ցանկացած տիպի տրանսպորտային միջոց։

Մոնտաժում

Մոնտաժման աշխատանքներն իրականացվում են տեղում մեր գերմանական արտադրողների հետ միասին։ Մենք կազմակերպում ենք պրոֆեսիոնալ և սահուն համագործակցություն մեր գործընկեր արտադրողների և գնորդների միջև։

Ուսուցում

Մոնտաժված արտադրական հոսքագծերի շահագործումից հետո աշխատողները, տեխնիկները և ինժեներները մասնակցում են դասընթացների և սովորում են սպասարկել մոնտաժված տեխնիկան։ Մենք աջակցում ենք ուսուցման դասընթացներին համապատասխան լեզուներով և մանրամասն բացատրում ենք տեխնոլոգիաները / Know-how և հետագա տեխնիկական քայլերը։